TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Bản tin FCC

FCC tiếp tục được chỉ định giám định thiết bị đã qua sử dụng

FCC tiếp tục được chỉ định giám định thiết bị đã qua sử dụng

FCC tiếp tục được chỉ định chứng nhận phân bón

FCC tiếp tục được Cục BVTV chỉ định thực hiện chứng nhận phân bón

Phòng thử nghiệm FCC - VILAS 528 áp dụng ISO/IEC 17025

FCC được BOA công nhận Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 từ năm 2012  - Mã số VILAS 528

FCC được chỉ định giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo TT23/2015/TT-BKHCN

FCC được chỉ định giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo TT23/2015/TT-BKHCN

FCC tiếp tục được chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

FCC tiếp tục được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón vô cơ

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón vô cơ

FCC được chỉ định thực hiện thử nghiệm thép

FCC được chỉ định thực hiện thử nghiệm thép

FCC được chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

FCC được chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón

FCC được chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng vật liệu kim loại cho Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cục Đăng kiểm chứng nhận FCC đủ điều kiện kiểm tra chất lượng vật liệu kim loại cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

12

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ