TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Chứng chỉ năng lực giám định ISO/IEC 17020 - VIAS 021

FCC là một trong những đơn vị đầu tiên được Văn phòng Công nhận chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (BOA) công nhận là Tổ chức giám định có đủ năng lực giám định phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020. FCC đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hóa phục vụ quản lý Nhà nước.Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ