TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Giám định phế liệu nhập khẩu

KHÁCH HÀNG:  Doanh nghiệp, thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH:  Phế liệu nhựa, giấy, thép phế, thạch cao, đồng, nhôm, Niken Crom,...được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg, ngày 19/12/2014.

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:  

  • Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
  • Quyết định số 893/QĐ-BTNMT ngày 20/4/2016, chỉ định Công ty FCC chứng nhận  phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Gia hạn theo Quyết định số 2823/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2017

 

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH:

  • Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường với phế liệu nhập khẩu.

 

HƯỚNG DẪN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH:

  • Khách hàng cần gửi:
  • Yêu cầu giám định nêu rõ yêu cầu giám định, thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ.
  • Thông tin về lô hàng (B/L, packing list, tờ khai Hải Quan, Invoice,...)

 

PHÍ GIÁM ĐỊNH: Thỏa thuận

 

LIÊN HỆ :

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ