TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Giám định thiết bị máy nông nghiệp

KHÁCH HÀNG:  Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, thương nhân nhập khẩu máy nông nghiệp.

 

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH:  Máy Nông nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT, bao gồm các mã HS 8424; 8432; 8433;8467; 8701.

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:  

-  Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Công văn số 9667 ngày 20/11/2017 thông báo tổ chức giám định FCC đủ điều kiện thực hiện việc kiểm tra chất lượng các máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu. 

 

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH:

-  Đánh giá tiêu chuẩn sản xuất  phù hợp với TCVN 6818/ISO4252; TCVN 8744-1:2011; TCVN 8744-2:2012; TCVN 8743:2011; TCVN 8806:2012; TCVN 8803:2012; TCVN 10294:2014; QCVN 01-182:2015/BNNPTNT.

 

 HƯỚNG DẪN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH:

Khách hàng cần gửi:

- Yêu cầu giám định nêu rõ yêu cầu giám định, thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ.

- Thông tin về lô hàng (B/L, packing list, tờ khai Hải Quan, Invoice, Giấy chứng nhận của nhà sản xuất...)

- Các Biểu mẫu yêu cầu dịch vụ: Xem và Download tại đây

 

PHÍ GIÁM ĐỊNH: Thỏa thuận

  

LIÊN HỆ : Xem và download tại đây

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ