TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Biểu mẫu yêu cầu dịch vụ

Gửi mail liên hệ ngay với chúng tôi

Gửi mail liên hệ ngay với chúng tôi

Giấy đăng ký chứng nhận sản phẩm dệt may

Giấy đăng ký chứng nhận sản phẩm dệt may

Giấy đăng ký KTNN và chứng nhận phân bón

Giấy đăng ký Kiểm tra nhà nước, Đăng ký chứng nhận sản phẩm phân bón

Giấy yêu cầu giám định và khử trùng

Giấy yêu cầu giám định và khử trùng

Giấy đăng ký giám định thép nhập khẩu

Giấy đăng ký giám định thép nhập khẩu

Giấy yêu cầu giám định

Giấy yêu cầu giám định

Giấy yêu cầu khử trùng

Giấy yêu cầu khử trùng

Đăng ký chứng nhận VietGAP

Mẫu Đăng ký chứng nhận VietGAP

Giấy yêu cầu phân tích

Giấy yêu cầu phân tích

Giấy yêu cầu dịch vụ khác

Giấy yêu cầu dịch vụ khác

12

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ