TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Phòng thử nghiệm FCC - VILAS 528 áp dụng ISO/IEC 17025

Gia hạn Chứng chỉ ISO/IEC 17025 từ 2012 (VILAS 528): Quyết định công nhận  New

Phòng thử nghiệm của FCC mở rộng phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đối với bột đá : Xem tại đây

Các biểu mẫu đăng ký : Download và xem tại đây

Địa chỉ liên hệ : Xem tại đây


CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ