TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Giám định vật liệu kim loại nhập khẩu

KHÁCH HÀNG:  Cơ quan quản lý nhà nước, Doanh nghiệp, Thương nhân, Cá nhân

 

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH:  Phôi thép, sản phẩm thép sản xuất trong nước và nhập khẩu

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:  

 

 • Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 về việc quy định  quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu.
 • Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 về việc quy định  quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu.
 • Quyết định số 1408/QĐ-TĐC ngày 4/7/2014, Chỉ định Công ty FCC thực hiện việc giám định thép theo quy định tại Thông tư số  44/2013/TTLT-BCT-BKHCN .
 • Quyết định số 414/QĐ-BCT ngày 14/1/2015, Chỉ định Công ty FCC thực hiện thử nghiệm chất lượng thép theo quy định tại Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN .
 • Quyết định số 686/TĐC-HCHQ ngày 3/4/2017, Chứng nhận Công ty FCC đăng ký hoạt động giám định thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.
 • Quyết định số 1209/TĐC-HCHQ ngày 30/5/2017, Chứng nhận Công ty FCC đăng ký hoạt động thử nghiệm.
 • Quyết định số 997/QĐ-TĐC ngày 22/6/2017, Chỉ định Công ty FCC thực hiện thử nghiệm thép làm cốt bê tông theo QCVN 7:2011/BKHCN
 • Quyết định số 1041/QĐ-TĐC ngày 27/6/2017, Chỉ định Công ty FCC thực hiện giám định chất lượng thép theo quy định tại Thông tư số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
 • Giấy chứng nhận số 205/12CN của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Công nhận Công ty FCC thực hiện thử nghiệm thép theo QCVN 21:2010/BGTVT.

 

 DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH/THỬ NGHIỆM:

 

 • Giám định về dung sai, kích thước theo tiêu chuẩn công bố áp dụng
 • Giám định các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng
 • Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý ( Thử kéo, thử uốn, thử cuốn, thử xoắn, thử độ cứng, thử va đập Charpy)
 • Phân tích thành phần hóa học
 • Thử nghiệm chiều dày, chất lượng lớp sơn phủ, lớp mạ
 • Xác định tổn thất từ cho thép kỹ thuật điện

 

HƯỚNG DẪN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH/THỬ NGHIỆM:

Khách hàng cần gửi:

 • Yêu cầu giám định/ Thử nghiệm, nêu rõ yêu cầu giám định, thử nghiệm thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ.
 • Thông tin về lô hàng (B/L, packing list, tờ khai Hải Quan, Invoice, Giấy chứng nhận của nhà sản xuất...)
 • Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng thép: Download tại đây
 • Các Biểu mẫu yêu cầu dịch vụ: Xem và Download tại đây

 

PHÍ GIÁM ĐỊNH: Thỏa thuận

  

LIÊN HỆ : Xem và download tại đây

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ