TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Chứng nhận VietGAP

KHÁCH HÀNG:  Cơ sở sản xuất lĩnh vực trồng trọt:: Hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ liên kết, công ty…..

ĐỐI TƯỢNG CHỨNG NHẬN:  chứng nhận VietGAP rau, quả, chè, lúa, cà phê

CƠ SỞ PHÁP LÝ:  

  • Quyết định chỉ định
  • Quyết định số 631/QĐ-TT-QLCL ngày 28/12/2012 của Cục Trồng trọt
  • Tiêu chuẩn chứng nhận
  • Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT, 26/9/2012 quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
  • Quyết định 379/QĐ-BNN-KHCN, 28/1/2008 quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại việt nam (VietGAP)
  • Quyết định 1121/QĐ-BNN-KHCN, 14/4/2008, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại việt nam (VietGAP)
  • Quyết định 2998/QĐ-BNN-TT, 9/11/2010, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa
  • Quyết định 2999/QĐ-BNN-TT, 9/11/2010, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho cà phê
  • QCVN 01-132:2013/BNNPTNT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện đmả bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

QUY TRINH VÀ PHÍ CHỨNG NHẬN: Xem tại đây

BIỂU MẪU DĂNG KÝ: Download tại đây

LIÊN HỆ: Xem tại đây

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ