TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Giám định, chứng nhận phân bón

 

KHÁCH HÀNG:  Cơ quan quản lý nhà nước, Doanh nghiệp, thương nhân.
ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH:  Phân bón vô cơ; Phân bón Hữu cơ; Phân bón khác.
CƠ SỞ PHÁP LÝ:  
 • Nghị định số  202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013, về việc quản lý phân bón 
 • Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 về việc quản lý phân thuộc trách nhiệm của Bộ NN&PTNT
 • Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 về việc quản lý phân bón thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Quyết định số 9642/QĐ-BCT ngày 28/10/2014 và Quyết định số 1561/QĐ-BCT ngày 3/5/2017, chỉ định phòng thử nghiệm FCC tham gia hoạt động thử nghiệm phân bón.
 • Quyết định số 10249/QĐ-BCT ngày 12/11/2014 và Quyết định số 1549/QĐ-BCT ngày 3/5/2017, chỉ định Công ty FCC tham gia hoạt động chứng nhận phân bón.
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH/THỬ NGHIỆM:
 • Chứng nhận sự phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật về phân bón các loại.
 • Phân tích các chỉ tiêu chất lượng phân bón theo Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công bố áp dụng.
 • Thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước về phân bón nhập khẩu cho từng lô hàng.
HƯỚNG DẪN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH/PHÂN TÍCH:
Khách hàng cần gửi:
 • Yêu cầu giám định/ phân tích,  nêu rõ yêu cầu chứng nhận, phân tích, người liên hệ. 
 • Thông tin về lô hàng ( tờ khai Hải Quan, Invoice,B/L, Hợp đồng,....)
 • Biểu mẫu yêu cầu dịch vụ (xem và download tại đây)
PHÍ GIÁM ĐỊNH: Thỏa thuận
LIÊN HỆ Xem và download tại đây

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ