TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Dịch vụ giám định thương mại

Giám định hàng tiêu dùng & thủ công mỹ nghệ

Giám định hàng tiêu dùng & thủ công mỹ nghệ

Giám định số lượng, tình trạng hàng hóa

Giám định số lượng, tình trạng hàng hóa

Giám định dầu khí

Giám định dầu khí

Giám định khoáng sản

Giám định khoán sản

H2MR.jpg
Giám định hàng hải

Giám định hàng hải

Giám định các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp

Giám định các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp

Giám định các sản phẩm công nghiệp

Giám định các sản phẩm công nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ