TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Giám định và chứng nhận sản phẩm dệt may

 

KHÁCH HÀNG: Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, thương nhân sản xuất và nhập khẩu các mặt hàng dệt may.

 

ĐỐI TƯỢNG DICH VỤ: Các sản phẩm dệt may, nguyên phụ liệu cần kiểm tra hàm lượng formaldehyde và amin thơm theo yêu cầu quản lý nhà nước.

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:  

- Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007

 - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 

- Nghị định 127/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu  chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thông tư sửa đổi 02/2017/TT-BKHCN.

- Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2017/BCT ban hành kèm theo thông tư số 21/2017/TT- BCT  ngày 23/10/2017 và có hiệu lưc từ 01/5/2018 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN:

-  Chứng nhận lô sản phẩm, chủng loại, hàm lượng formaldehyde và amin thơm trong sản phẩm dệt may.

- Đánh giá chứng nhận thep phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (Quy định tại thông tư số 28/2012/TT-BKHCN)

 

HƯỚNG DẪN YÊU CẦU DỊCH VỤ:

 

a)Khách hàng sử dụng biểu mẫu HD-7.5CN/08-1/BM1: Giấy đăng ký chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may (Biểu mẫu này khách hàng có thể download từ website: www.fcc.com.vn hoặc liên lạc trực tiếp với Bộ phận giám định sản phẩm dệt may tại các khu vực để được cung cấp.

b)Đề nghị khách hàng cung cấp các hồ sơ cần thiết nhằm tiến hành chứng nhận.
c)Hồ sơ đăng ký chứng nhận:
* Đối với lô hàng nhập khẩu:
•Giấy đăng ký chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may (đồng thời là hợp đồng)
•Hợp đồng lô  hàng (Contract)
•Hóa đơn lô  hàng (Invoice)
•Danh sách đóng gói (Packing list)
•Vận đơn (Bill of lading)
•Tờ khai Hải quan
•Danh mục hàng hóa (ghi rõ số lượng, mã số của từng lô hàng).
* Đối với lô hàng sản xuất trong nước:
•Giấy đăng ký chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may (đồng thời là hợp đồng)
•Danh mục hàng hóa (ghi rõ số lượng, chủng loại, đặc tính của từng mặt hàng trong lô sản phẩm/hàng hóa đăng ký chứng nhận).
•Phiếu xuất/nhập kho hoặc tài liệu tương đương.

 

PHÍ DỊCH VỤ: Thỏa thuận

LIÊN HỆ: Xem tại đây

Năng lực và hình ảnh chứng nhận, thử nghiệm dệt may: Xem Profile

Xem Quy trình chi tiết tại đây

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ