TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo

Thông báo chia cổ tức năm 2022

Thông báo chia cổ tức năm 2022

Thông báo chia cổ tức năm 2022

Thông báo chia cổ tức năm 2022

Thông báo chia cổ tức 2021

Thông báo chia cổ tức 2021

Thông báo chia cổ tức 2020

Thông báo chia cổ tức năm 2020 

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

 

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
 

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2019

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2019

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2019

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2019

Thư gửi các cổ đông về Đại hội cổ đông 2020

Thư gửi các cổ đông về Đại hội cổ đông 2020

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2018

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2018

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2018

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ