TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Trụ sở chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

Địa chỉ: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé
Quận I, Tp. Hồ Chí Minh
   
Tel:

028. 3822 3183      028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202      028. 3910 3070
   
Email:

fcc@fcc.com.vn

   
Website:

www.fcc.com.vn hoặc www.fcc.vn

   

Bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào mẫu dưới đây, phần có dấu (*) là bắt buộc.

Các đơn vị tại Tp. Hồ Chí Minh:

1.      Ban giám định nông sản

Tel: 028.38223183/25; 028.39100303

E-mail: ap@fcc.com.vn

2.       Ban Phân tích Cơ lý

Tel: 028.38223183/38; 028.39100302

E-mail: gp@fcc.com.vn

3.       Ban Phân tích Hóa sinh

Tel: 028.38223183/36; 028.38230462

E-mail: bc@fcc.com.vn

4.       Ban Khử trùng

Tel: 028.38223183/23; 028.39100984

E-mail: fu@fcc.com.vn

5.       Ban giám định hàng hải

Tel: 028.38223183/12; 028.39100278

E-mail: mr@fcc.com.vn

6.       Ban giám định công nghiệp

Tel: 028.38223183/22; 028.39100359

E-mail: ip@fcc.com.vn

7.       Ban giám sát xây dựng

Tel: 028.38223183/18; 028.39100982

E-mail: ic@fcc.com.vn

8.       Bộ phận chứng nhận VietGAP

Tel: 028.38223183/35; 028.38297857

E-mail: qm@fcc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ