TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Chứng nhận VietGAP

FCC được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định là Tổ chức chứng nhận rau, quả, chè, lúa, cà phê phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) - Mã số VietGAP- TT- 12-03


Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ