TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2018

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2018

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2016

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2016

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2016

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2016

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Chốt danh sách phát hành thêm cổ phần từ nguồn cổ tức 2014 và 2015

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ