TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2011

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2011 từ ngày 16/07/2012

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

FCC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010 từ ngày 01/11/2011

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2010

Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 từ ngày 08/08/2011

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Ngày 22/04/2011, FCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2009

FCC chi trả cổ tức đợt 2/2009 vào ngày 27/09/2010

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1/2009

FCC chi trả cổ tức đợt 1/2009 vào ngày 26/05/2010

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

FCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Văn phòng công ty vào ngày 27/04/2010 .

Thông báo chia cổ tức đợt cuối năm 2008

FCC chia cổ tức đợt cuối năm 2008 và cổ tức chưa chia 2006-2007

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ