TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo

Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2012 vào ngày 25/03/2014

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2012 vào ngày 25/07/2013

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 18/04/2013

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011 vào ngày 15/10/2012

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ