Coffee-Cuptest01.png
BC-S1.png
bannerpage.png

Thông báo

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2012 vào ngày 25/03/2014

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2012 vào ngày 25/07/2013

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 18/04/2013

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011 vào ngày 15/10/2012

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2011

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2011 từ ngày 16/07/2012

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

FCC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010 từ ngày 01/11/2011

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ