Coffee-Cuptest01.png
BC-S1.png
bannerpage.png

Trụ sở chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

Địa chỉ: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé
Quận I, Tp. Hồ Chí Minh
   
Tel:

08. 3822 3183      08. 3829 7857

Fax: 08. 3829 0202      08. 3910 3070
   
Email:

fcc@fcc.com.vn

   
Website:

www.fcc.com.vn hoặc www.fcc.vn

   

Bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào mẫu dưới đây, phần có dấu (*) là bắt buộc.

Các đơn vị tại Tp. Hồ Chí Minh:

1.       Phòng giám định nông sản

Tel: 08.38223183/25; 08.39100303

E-mail: ap@fcc.com.vn

2.       Phòng Phân tích Cơ lý

Tel: 08.38223183/38; 08.39100302

E-mail: gp@fcc.com.vn

3.       Phòng Phân tích Hóa sinh

Tel: 08.38223183/36; 08.38230462

E-mail: bc@fcc.com.vn

4.       Phòng Khử trùng

Tel: 08.38223183/23; 08.39100984

E-mail: fu@fcc.com.vn

5.       Phòng giám định hàng hải

Tel: 08.38223183/12; 08.39100278

E-mail: mr@fcc.com.vn

6.       Phòng giám định công nghiệp

Tel: 08.38223183/22; 08.39100359

E-mail: ip@fcc.com.vn

7.       Phòng giám sát xây dựng

Tel: 08.38223183/18; 08.39100982

E-mail: ic@fcc.com.vn

8.       Bộ phận chứng nhận VietGAP

Tel: 08.38223183/35; 08.38297857

E-mail: qm@fcc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 3822 3183 - 08. 3829 7857

Fax: 08. 3829 0202 - 08. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ