TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Giấy chứng nhận năng lực thử nghiệm của Cục đăng kiểm

Cục Đăng kiểm cấp giấy chứng nhận năng lực thử nghiệm của Cục đăng kiểm - VR LAB 76: FCC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thử nghiệm vật liệu của Cục Đăng kiểm về Thử uốn, thử kéo và Phân tích thành phần hoá học các vật liệu kim loại


CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ