Coffee-Cuptest01.png
BC-S1.png
bannerpage.png

Biểu mẫu yêu cầu dịch vụ

Gửi mail liên hệ

Gửi mail liên hệ

Giấy yêu cầu giám định và khử trùng

Giấy yêu cầu giám định và khử trùng

Giấy đăng ký giám định thép nhập khẩu

Giấy đăng ký giám định thép nhập khẩu

Giấy đăng ký chứng nhận lô sản phẩm phân bón vô cơ

Giấy đăng ký chứng nhận lô sản phẩm phân bón vô cơ

Giấy yêu cầu giám định

Giấy yêu cầu giám định

Giấy yêu cầu khử trùng

Giấy yêu cầu khử trùng

Đăng ký chứng nhận VietGAP

Mẫu Đăng ký chứng nhận VietGAP

Giấy yêu cầu phân tích

Giấy yêu cầu phân tích

Giấy yêu cầu dịch vụ khác

Giấy yêu cầu dịch vụ khác

Giấy đăng ký chứng nhận lô sản phẩm phân bón hữu cơ

Giấy đăng ký chứng nhận lô sản phẩm phân bón hữu cơ

12

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ