TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Dịch vụ phân tích, thử nghiệm

Với các thiết bị hợp chuẩn và nhân viên lành nghề, FCC cung cấp các dịch vụ phân tích và thử nghiệm chính xác và nhanh chóng.

Giới thiệu chung vể phân tích, thử nghiệm

Giới thiệu chung vể phân tích, thử nghiệm

Nhóm hàng lương thực, thực phẩm

Nhóm hàng lương thực, thực phẩm

Nhóm hàng hóa chất, phân bón

Nhóm hàng hóa chất, phân bón

Nhóm hàng vật liệu

Nhóm hàng vật liệu

Nhóm hàng khoáng sản

Nhóm hàng khoáng sản

Nhóm hàng dầu & các sản phẩm dầu mỏ

Nhóm hàng dầu & các sản phẩm dầu mỏ

Nhóm hàng khác

Nhóm hàng khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ