TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024

THÔNG BÁO 


Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau: 

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC 

Tên giao dịch: FCC 

Trụ sở chính: 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Ngày chốt danh sách cuối cùng: 17/05/2024

Thời gian đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 sáng ngày 01/06/2024

Địa điểm: Hội trường , Toà nhà FCC - 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung đại hội:

  • Các Báo cáo tại Đại hội thường niên
  • Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2027
  •  (Thư mời tham dự Đại hội cổ đông và ủy quyền tham dự sẽ được gửi tới các cổ đông hoặc có thể In bản sao thư mời ở dưới để tham dự) 


                                                                                                TM. Hội đồng Quản trị 
                                                                                           Chủ tịch Trần Phương (Đã ký)

 

(*) Tài liệu kèm theo:

1. Thư mời tham dự đại hội cổ đông, Giấy uỷ quyền tham dự

2. Các Biểu mẫu : đề cử, ứng cử, ủy quyền hoặc xem ở đây

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ