TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

 

010/2015/TB-FCC                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01/04/2016


THÔNG BÁO

 Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau: 

 

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC 


Tên giao dịch: FCC

 

Trụ sở chính: 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016

 

Điện thoại: 08.38223183

 

Fax: 08.38290202 - 39103070

 

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC

 

Mệnh giá: 10.000 đồng

 

Lý do và mục đích sử dụng: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Thời gian đại hội: 23/04/2016

 

Địa điểm họp: Văn phòng công ty - 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

 

(Thư mời tham dự Đại hội cổ đông sẽ được gửi tới các cổ đông sớm nhất)

 

                                                           TM. Hội đồng Quản trị

                                                                                         Chủ tịch Trần Phương (Đã ký) 

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ