TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Thông báo mất sổ cổ đông

THÔNG BÁO MẤT SỔ CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông: Nguyễn Thanh Phong

Sổ CMND: 022922760 ngày 03/02/2005

Sổ sổ cổ đông: FCC-036

Số sổ phần: 1.790 cổ phần

Sau 07 ngày (kể từ ngày thông báo ), nếu không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ cổ đông nên trên, HĐQT công ty sẽ cấp lại theo quy định

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ