IMG_0143.png

Khử trùng Container đi Úc

Công ty Cổ phần Giám định & Khử trùng FCC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám định, thẩm định giá, khử trùng và một số lãnh vực khác...

Xem thêm

IP07.png

Giám định thép nhập khẩu

Công ty Cổ phần Giám định & Khử trùng FCC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám định, thẩm định giá, khử trùng và một số lãnh vực khác...

Xem thêm

BC01.png

Thử nghiệm hoá

Công ty Cổ phần Giám định & Khử trùng FCC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám định, thẩm định giá, khử trùng và một số lãnh vực khác...

Xem thêm

Coffee-Cuptest.png

Thử nếm cà phê

Công ty Cổ phần Giám định & Khử trùng FCC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám định, thẩm định giá, khử trùng và một số lãnh vực khác...

Xem thêm

Inspection-01.png

Dịch vụ giám định

Công ty Cổ phần Giám định & Khử trùng FCC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám định, thẩm định giá, khử trùng và một số lãnh vực khác...

Steel-test.png

Thử nghiệm thép

Công ty Cổ phần Giám định & Khử trùng FCC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám định, thẩm định giá, khử trùng và một số lãnh vực khác...

GAO02.png

Giám định gạo

Công ty Cổ phần Giám định & Khử trùng FCC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám định, thẩm định giá, khử trùng và một số lãnh vực khác...

Xem thêm

Biểu mẫu yêu cầu dịch vụ

Các dịch vụ

Dịch vụ giám định phục vụ Quản lý nhà nước

Các dịch vụ giám định của FCC bảo đảm đem lại kết quả chính xác - khách quan, phục vụ tối đa khách hàng

Dịch vụ phân tích, thử nghiệm

Với các thiết bị hợp chuẩn và nhân viên lành nghề, FCC cung cấp các dịch vụ phân tích và thử nghiệm chính xác và nhanh chóng.

Dịch vụ xông hơi khử trùng

Dịch vụ khử trùng hàng hóa, công trình và phương tiện, nhà kho,...

Tin tức

25Tháng 1
2017

FCC phân tích bột đá đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

25Tháng 1
2017

FCC được chỉ định giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo TT23/2015/TT-BKHCN

25Tháng 1
2017

FCC tiếp tục được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

25Tháng 1
2017

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón vô cơ

25Tháng 1
2017

FCC được chỉ định thực hiện thử nghiệm thép

25Tháng 1
2017

FCC được chỉ định thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu

25Tháng 1
2017

FCC được chỉ định chứng nhận phân bón

25Tháng 1
2017

Cục Đăng kiểm chứng nhận FCC đủ điều kiện kiểm tra chất lượng vật liệu kim loại cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

25Tháng 1
2017

Theo qui định tại Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07.3.2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng,...

Các chứng nhậnchungnhan1.pngchungnhan2.pngchungnhan3.pngchungnhan4.pngchungnhan5.pngchungnhan6.png

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ