TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Chứng chỉ và chứng nhận

Giấy chứng nhận năng lực thử nghiệm của Cục đăng kiểm

VR_LAB_76

Chứng chỉ chứng nhận sản phẩm ISO/IEC 17065 - VICAS 043

Chứng chỉ chứng nhận sản phẩm ISO/IEC 17065 - VICAS 043

Chứng chỉ năng lực phòng Thử nghiệm ISO/IEC 17025 - VILAS 528

Chứng chỉ năng lực phòng Thử nghiệm ISO/IEC 17025 - VILAS 528

Chứng chỉ năng lực giám định ISO/IEC 17020 - VIAS 021

FCC là một trong những đơn vị đầu tiên được Văn phòng Công nhận chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (BOA) công nhận là Tổ chức giám định có đủ năng lực giám định phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020. FCC đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hóa phục vụ quản lý Nhà nước.

Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ 2001

FCC áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 từ năm 2001 và được công nhận bởi Tổ chức TUV Rheinland- Cộng hòa liên bang Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ