TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Chứng chỉ năng lực phòng Thử nghiệm ISO/IEC 17025 - VILAS 058

Các phòng phân tích thử nghiệm của FCC đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thành viên của Tổ chức ILAC/APLAC MRA) đánh giá và công nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 trong các lãnh vực Hóa học, Sinh học và Vật liệu xây dựng với Mã số VILAS 528.


Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ