TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Công văn của Tổng cục đo lường về thực hiện chứng nhận, giám định thép nhập khẩu

Ngày 17/07/2014, Tổng cục đo lường ban hành công văn số 1309/TĐC-HCHQ về việc thực hiệm chứng nhận, giám định thép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN. Nội dung chính như sau:

- Tăng số lượng tổ chức thử nghiệm, chứng nhận, giám định,...
- Minh bạch phí thử nghiệm, đánh giá và chỉ đạo các tổ chức chứng nhận, giám định thực hiện
- Hợp tác để tiếp thục thực hiện kiểm tra tại nguồn.

Và một số thông tin khác..

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ