Coffee-Cuptest01.png
BC-S1.png
bannerpage.png

Biểu mẫu yêu cầu dịch vụ

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá (để làm thủ tục Hải quan)

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá phục vụ thông quan

Đăng ký chứng nhận phân bón hữu cơ (theo phương thức 5 - Dùng cho các cơ sở sản xuất)

Đăng ký chứng nhận, kiểm tra chất lượng hàng hóa

Giấy yêu cầu kiểm tra xuất xứ hàng hóa các mẫu

Giấy yêu cầu kiểm tra xuất xứ hàng hóa các mẫu

Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng

Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng

12

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ