Coffee-Cuptest01.png
BC-S1.png
bannerpage.png

Quyết định công nhận năng lực

1. Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định FCC thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền  công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN
2. Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy đăng ký hoạt động thử nghiệm cho Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC  theo Nghị định 107
3. Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy đăng ký hoạt động gíam định thép cho Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC  theo Nghị định 107 và giấy chứng nhận mở rộng đăng ký hoạt động giám định
4. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định FCC Hà Nội là tổ chức thực hiện việc giám định thép cốt bê tông phù hợp Quy chuẩn quốc gia QCVN07:2011
5. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định FCC là tổ chức thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng đối với lô sản phẩm, hàng hóa là thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu theo Thông tư 58/2015/TT-BKHCN
6. Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ định FCC đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
7. Bộ Công Thương chỉ định FCC là tổ chức Chứng nhận phân bón vô cơ
8. Bộ Công Thương chỉ định FCC là tổ chức Giám định phân bón vô cơ
9. Bộ Công Thương chỉ định FCC là tổ chức Thử nghiệm phân bón vô cơ 
10. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục bảo vệ thực vật chứng nhận FCC đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS  -  FCC Đà Nẵng  -  FCC Quy Nhơn
11. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục bảo vệ thực vật chứng nhận FCC đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng
12. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Cục Trồng trọt chỉ định FCC thực hiện hoạt động chứng nhận sản phẩm (chứng nhận VietGAP) đối với rau, quả, chè, lúa, cà phê 
13. Quyết định 50, Bô Nông nghiệp và PTNT chỉ định FCC thực hiện kiểm tra nhà nước về Phân bón, Thức ăn chăn nuôi và Thuốc Bảo vệ thực vật nhập khẩu

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 3822 3183 - 08. 3829 7857

Fax: 08. 3829 0202 - 08. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ