TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

FCC được chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng vật liệu kim loại cho Cục Đăng kiểm Việt Nam

FCC đã được đánh giá và công nhận để cung cấp các dịch vụ Thử cơ tính và kiểm tra thành phần hoá học của Vật liệu kim loại phù hợp với quy định về đánh giá và công nhận cơ sở cung cấp dịch vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ