Coffee-Cuptest01.png
BC-S1.png
bannerpage.png

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

014/2015/TB-FCC                                                   Tp. HCM Ngày 04/05/2015

THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC

Tên giao dịch: FCC

Trụ sở chính: 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng ký cuối cùng:  10/05/2015

Thời gian đại hội: 27/05/2015

Địa điểm: Văn phòng công ty - 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

(Thư mời tham dự Đại hội cổ đông sẽ được gửi tới các cổ đông sớm nhất)

                                                           TM. Hội đồng Quản trị

                                                           Chủ tịch Trần Phương (Đã ký)

 

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ