TNCP.png
HP_TNDM.png
bannerpage.png
BH_FU.png

Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông

(*) Biểu mẫu đề cử, ứng cử HĐQT, Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ