Coffee-Cuptest01.png
BC-S1.png
bannerpage.png

Giám định phế liệu nhập khẩu

KHÁCH HÀNG:  Doanh nghiệp, thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH:  Phế liệu nhựa, giấy, thép phế, thạch cao, đồng, nhôm, Niken Crom,...được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg, ngày 19/12/2014.

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:  

  • Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
  • Quyết định số 893/QĐ-BTNMT ngày 20/4/2016, chỉ định Công ty FCC chứng nhận  phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

 

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH:

  • Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường với phế liệu nhập khẩu.

 

HƯỚNG DẪN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH:

  • Khách hàng cần gửi:
  • Yêu cầu giám định nêu rõ yêu cầu giám định, thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ.
  • Thông tin về lô hàng (B/L, packing list, tờ khai Hải Quan, Invoice,...)

 

PHÍ GIÁM ĐỊNH: Thỏa thuận

 

LIÊN HỆ :

Các bài viết khác

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ