Coffee-Cuptest01.png
BC-S1.png
bannerpage.png

Dịch vụ giám định phục vụ Quản lý nhà nước

Các dịch vụ giám định của FCC bảo đảm đem lại kết quả chính xác - khách quan, phục vụ tối đa khách hàng

THEP02.jpg
Giám định vật liệu kim loại nhập khẩu

Giám định vật liệu kim loại nhập khẩu

Giám định thiết bị máy nông nghiệp

Giám định thiết bị máy nông nghiệp

Giám định, chứng nhận phân bón

Giám định, chứng nhận phân bón

Giám định thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng

Giám định thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng

Giám định phế liệu nhập khẩu

Giám định phế liệu nhập khẩu

Chứng nhận VietGAP

Chứng nhận VietGAP

Giám định khoáng sản xuất, nhập khẩu

Giám định khoáng sản xuất, nhập khẩu

Giám định sản phẩm dệt may nhập khẩu

Giám định sản phẩm dệt may nhập khẩu

Giám định quản lý nhà nước lĩnh vực Hải quan

Giám định quản lý nhà nước lĩnh vực Hải quan

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857

Fax: 028. 3829 0202 - 028. 3910 3070

Email: fcc@fcc.com.vn

Trở về phiên bản cũ